Välkommen till GulinsFastigheter!

Förvaltning av kommersiella lokaler i Göteborg.

Vi sätter våra hyresgäster i fokus

Vi är en långsiktig fastighetsägare som sätter våra hyresgäster i fokus. Våra hyresgästers verksamhet ser vi som lika viktig som vår egen och vi arbetar för att bibehålla långsiktiga kundrelationer.

Vårt fastighetsbestånd ligger främst i hjärtat av handelsområdet i Sisjön, Göteborg.

En levande blandstad

Inom de närmaste åren kommer vi spela en viktig roll i att förvandla området kring Järntorget genom uppförandet av ett 70-tal nya bostadsrätter genom ombyggnad och nybyggnad.

Området ska förvandlas till en levande blandstad där boende kan förenas med verksamheter i gatuplan.

För vår del handlar det om att tillsammans med vår partner Sverigehuset skapa en attraktiv stadsmiljö med grund i en vacker byggnad med bostäder och butikslokaler som omgärdas av Järntorgsgatan, Pusterviksgatan och Brogatan.

Kvarteren kring Järntorget har alltid legat familjen Gulins varmt om hjärtat. Det är härifrån allting är sprunget och vi vill förädla fastigheten inför framtiden.