Dags för husesyn?

GulinsFastigheter äger och förvaltar kommersiella lokaler i centrala Göteborg, Mölndal och Sisjön. Vår framgångsmodell bygger på flexibilitet och att förädla fastigheterna i nära samarbete med våra hyresgäster.

Gulinshuset, Hantverksvägen 15

Hantverksvägen 5–9, Askims Verkstadsväg 18, Sisjön

Hantverksvägen 11–13, Askims Verkstadsväg 17, Sisjön

Järntorgsgatan 2–6, Järntorget

Taljegårdsgatan 12, Åbro, Mölndal

Taljegårdsgatan 4–10, Åbro, Mölndal