Dags för husesyn?

GulinsFastigheter äger och förvaltar kommersiella lokaler i centrala Göteborg, Mölndal och Sisjön. Vår framgångsmodell bygger på flexibilitet och att förädla fastigheterna i nära samarbete med våra hyresgäster.

Gulinshuset, Hantverksvägen 15

Hantverksvägen 5–9/Askims Verkstadsväg 18, Sisjön

Hantverksvägen 11–13/Askims Verkstadsväg 17, Sisjön

Järntorgsgatan 2–6, Järntorget

Taljegårdsgatan 12, Åbro, Mölndal

Taljegårdsgatan 4–10, Åbro, Mölndal