Nyproduktion av bostadsrätter vid Järntorget

För en levande blandstad

Inom de närmaste åren kommer vi spela en viktig roll i förvandlingen av området kring Järntorget när vi uppför ett 70-tal nya bostadsrätter, genom ombyggnation och nybyggnation. Området ska förvandas till en levande blandstad där boende förenas med verksamheter i gatuplan. I denna satsning skapar vi tillsammans med Sverigehuset ett attraktivt kvarter med bostäder och butikslokaler som omgärdas av Järntorgsgatan, Pusterviksgatan och Brogatan.

Kvarteren kring Järntorget har alltid legat familjen Gulin varmt om hjärtat. Det är härifrån vår historia är sprungen.

Nyproduktion av bostadsrätter vid Järntorget

Kvarteret Järntorgsgatan, Brogatan och Pusterviksgatan utvecklar vi tillsammans med Sverigehuset. En unik plats som kommer att växa ännu mer, med Västlänken i Haga, den nya vattennära stadsdelen ”Stenapiren” och stråket utmed Rosenlundskajen. Till detta planeras stora hotell med nya restauranger och besökare.

Mitt i denna klassiska stadsdels nya skepnad bygger vi en hörnsten, genom en kombination av bevarande, omvandling och nyproduktion, 67 designade lägenheter för alla med hunger på det som storstaden erbjuder.

Arkitekterna bakom husen är Semrén & Månsson. Förslaget bygger vidare på den positiva utveckling som har gett göteborgarna Esperantoplatsen och Rosenlund tillbaka. Genom att det vattennära läget utnyttjas fullt ut skapas ett livfullt stråk som bidrar till en trygg och tillgänglig stad för alla.

Detaljplanen ställer höga krav på gestaltning med hänsyn till de kulturhistoriska värden som finns i området. Kvarteret kommer därför att utgå från en traditionell palett av tegel, puts och slammade fasader. Byggnaden på Brogatan 2 renoveras varsamt och blir en historisk pärla vid kajen. Bottenvåningar kläs med natursten med omsorgsfull detaljering. Varierade terrasseringar och taklutningar i det koppargröna taklandskapet bildar på avstånd ett harmonierat stadsmotiv med tydlig karaktär. Resultatet av omdaningen blir att fler bjuds in att arbeta, bo och leva i Göteborgs centrala delar. Detaljplanen för kvarteret vann laga kraft sommaren 2019, och nu pågår arbetet för fullt att driva fram projektet.