Järntorget

Nyproduktion av bostadsrätter vid Järntorget

Kvarteret Järntorgsgatan, Brogatan och Pusterviksgatan utvecklar vi på Gulins Fastigheter tillsammans med Sverigehuset. En unik plats som kommer att växa ännu mer, med Västlänken i Haga, en helt ny vattennära stadsdel ”Stenapiren” och stråket som är Rosenlundskajen. Och till det kommer stora hotell med nya restauranger och besökare. Mitt i denna klassiska stadsdels nya skepnad bygger vi en hörnsten, genom en kombination av bevarande, omvandling och nyproduktion, 67 designade lägenheter för alla de med hunger på allt som livet erbjuder.

Arkitekterna bakom husen är Semrén & Månsson. Förslaget bygger vidare på den positiva utveckling som givit göteborgarna Esperantoplatsen och Rosenlund tillbaka. Genom att det vattennära läget utnyttjas fullt ut skapas ett livfullt stråk som bidrar till en trygg och tillgänglig stad för alla.

Detaljplanen ställer höga krav på gestaltning med hänsyn till de kulturhistoriska värden som finns i området. Kvarteret kommer därför att utgå från en traditionell palett av tegel, puts och slammade fasader. Byggnaden på Brogatan 2 renoveras varsamt och blir en historisk pärla vid kajen. Bottenvåningar kläs med natursten med omsorgsfull detaljering. Varierade terrasseringar och taklutningar i det koppargröna taklandskapet bildar på avstånd ett harmonierat stadsmotiv med tydlig karaktär. Resultatet av omdaningen blir att fler bjuds in att arbeta, bo och leva i Göteborgs centrala delar. Detaljplanen för kvarteret vann laga kraft sommaren 2019, och nu pågår arbetet för fullt att driva fram projektet.

Är du intresserad av att följa projektet eller lämna intresse för en bostad kan du göra det här.