Modern fastighet innehållande bank-, butik- och kontorslokaler. Ligger i direkt anslutning till Sisjöns kommande nya avfart.