Modern fastighet innehållande bank-, butik- och kontorslokaler.