Felanmälan

Har det dykt upp fel eller problem i din lokal eller kontor? Kontakta oss och gör din felanmälan.

Vid akuta ärenden utanför kontorstid

Kontakta vår jourservice MBA Fastighetsservice
Telefon: 0734-16 04 40